Onze ambitie


bpostgroup heeft de ambitie om een referentie te zijn in sociale duurzaamheid op alle markten waar we actief zijn, met een focus op drie materiële domeinen waar bpostgroup een aanzienlijke impact kan hebben:

De gezondheid en veiligheid van onze mensen komen op de eerste plaats: een voorkeurwerkgever worden door een omgeving te creëren die de fysieke veiligheid en het mentale welzijn bevordert.

Een carrièremaker zijn voor onze werknemers: Een carrièremaker zijn, vooral voor kortgeschoolde arbeidskrachten, door werkgelegenheid en bij- en omscholingsprogramma's van hoge kwaliteit aan te bieden en loopbaanpaden binnen of zelfs buiten bpost te creëren

Diversiteit, kansengelijkheid en inclusie in de hele groep bevorderen: Een inclusieve werkgever zijn die gelijke kansen biedt, waar alle mensen ongeacht hun etniciteit, sociale achtergrond, religie, geslacht, leeftijd, bekwaamheid of – zichtbare of onzichtbare – handicap zich welkom en gewaardeerd voelen

Onze realisaties in cijfers


Sociale waarde

Afbeelding
Employees

34.000

Werknemers

Afbeelding
Customer Satisfaction

38%

Vrouwen in het management

Afbeelding
World

112

Nationaliteiten

Afbeelding
Accidents

8,9%

Daling van het aantal ongevallen

Afbeelding
Diploma

> 600

Mensen die veraf staan van de arbeidsmarkt, via bpost boost opgeleid voor een job

Duurzame doelstellingen


De doelstellingen van de Verenigde Naties tonen ons wat we moeten doen om tegen 2030 een betere, duurzamere toekomst voor iedereen te creëren. Met deze doelstellingen, die verweven zijn met de drie waarden van bpostgroup (sociale waarde, milieuwaarde en klanten- en burgerwaarde), willen we de wereldwijde uitdagingen aanpakken.

 • Goede gezondheid en welzijn

  Goede gezondheid en welzijn

  De middelen geven voor een gezond leven en het bevorderen van ieders welzijn op elke leeftijd is essentieel. 

 • Waardig werk en economische groei

  Waardig werk en economische groei

  We moeten ons economisch en maatschappelijk beleid om armoede uit te roeien, herzien en anders aanpakken. 

 • Ongelijkheid verminderen

  Ongelijkheid verminderen

  De ongelijkheid binnen een land en tussen de landen verminderen. 

 • Goede gezondheid en welzijn
 • Waardig werk en economische groei
 • Ongelijkheid verminderen

Recente initiatieven 1. De Safety Games

  Bij bpost trainen we onze medewerkers in veiligheid door er een game rond…

 2. Mental Health and Wellness Employee Resource Group (ERG)

  Ter ere van de Mental Health Awareness Month

 3. Het veiligheidsregister en de veiligheidsprestatiebarometer

  Verschillende succesvolle initiatieven

Documenten


De Gedragscode van bpostgroup werd voor het eerst gepubliceerd in 2007 en voor het laatst bijgewerkt in december 2022.

De Code bevat algemene beginselen die de waarden en ethische normen beschrijven die gelden voor iedereen die in de groep werkt, en biedt de mogelijkheid om passend te reageren indien de code niet wordt nageleefd. Deze principes worden versterkt door de relevante codes, beleidslijnen en procedures die gelden binnen de activiteiten, dochterondernemingen en bedrijven van bpostgroup.

bpostgroup verwacht van al haar medewerkers dat zij de Gedragscode respecteren en als referentie gebruiken in hun dagelijkse praktijk.

Wij betrekken en engageren stakeholders op alle niveaus van het bedrijf. Wij identificeren de stakeholders en hun verwachtingen via bestaande benaderingen en processen: enquêtes, forums, sociale dialoog, evaluatie van leverancierscontracten, feedback van klanten (inclusief sociale netwerken), rondetafelgesprekken. Het onderstaande overzicht bevat de lijst van stakeholders en beschrijft hoe wij met hen omgaan.

bpostgroup streeft naar de hoogste normen van ethisch gedrag bij de bescherming en bevordering van de mensenrechten (waaronder vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, verbod op dwangarbeid, mensenhandel, moderne slavernij en kinderarbeid).

bpostgroup heeft een Mensenrechtenbeleid aangenomen en gepubliceerd en verwacht dat alle mensen die betrokken zijn bij de activiteiten van de groep het Mensenrechtenbeleid respecteren. Er geldt een nultolerantie voor schendingen van de mensenrechten en er zijn geen uitzonderingen op dit Mensenrechtenbeleid.

Een diverse omgeving stelt het bedrijf in staat om de interactie met haar klanten en stakeholders te optimaliseren en om op verschillende manieren uitdagingen doeltreffend het hoofd te bieden. In die context heeft bpostgroup een Diversiteitsbeleid uitgewerkt, dat erop gericht is om een sensibilisering op gang te brengen rond diversiteit en inclusie binnen het bedrijf. Dit Diversiteitsbeleid heeft tot doel de werknemers en het management van bpostgroup te ondersteunen bij het creëren van een cultuur waar diversiteit en inclusie dagdagelijkse praktijk zijn. Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van bpostgroup.