Terug Duurzaamheid

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De doelstellingen die de Verenigde Naties definieerden, wijzen ons de weg naar een betere en duurzamere toekomst voor iedereen tegen 2030. Ze bieden een antwoord op globale uitdagingen en zijn nauw verbonden met de drie pijlers die bpostgroup definieerde: mensen, de planeet en nabijheid.

Goede gezondheid en welzijn

Goede gezondheid en welzijn

De middelen geven voor een gezond leven en het bevorderen van ieders welzijn op elke leeftijd is essentieel.

De middelen geven voor een gezond leven en het bevorderen van ieders welzijn op elke leeftijd is…

Ontdek onze initiatieven
Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs

Onderwijs bevordert socio-economische mobiliteit en biedt een uitweg uit de armoede. Het is de grondslag voor een beter leven en duurzame ontwikkeling.

Onderwijs bevordert socio-economische mobiliteit en biedt een uitweg uit de armoede. Het is de…

Ontdek onze initiatieven
Betaalbare en duurzame energie

Betaalbare en duurzame energie

Duurzame energie biedt een opportuniteit om levens, economieën en de planeet te veranderen.

Duurzame energie biedt een opportuniteit om levens, economieën en de planeet te veranderen.

Ontdek onze initiatieven
Waardig werk en economische groei

Waardig werk en economische groei

We moeten ons economisch en maatschappelijk beleid om armoede uit te roeien, herzien en anders aanpakken.

We moeten ons economisch en maatschappelijk beleid om armoede uit te roeien, herzien en anders…

Ontdek onze initiatieven
Industrie, innovatie en infrastructuur

Industrie, innovatie en infrastructuur

Duurzame industrialisering waar iedereen bij gebaat is, gepaard gaande met innovatie en infrastructuur, kan dynamische en concurrentieel economische krachten vrijmaken die werkgelegenheid en inkomsten genereren.

Duurzame industrialisering waar iedereen bij gebaat is, gepaard gaande met innovatie en…

Ontdek onze initiatieven
Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen

De ongelijkheid binnen een land en tussen de landen verminderen.

De ongelijkheid binnen een land en tussen de landen verminderen.

Ontdek onze initiatieven
Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame steden en gemeenschappen

Door nauw samen te werken met onze leveranciers, onze klanten en de gemeenschappen dragen wij bij aan inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en menselijke voorzieningen.

Door nauw samen te werken met onze leveranciers, onze klanten en de gemeenschappen dragen wij…

Ontdek onze initiatieven
Verantwoorde consumptie en productie

Verantwoorde consumptie en productie

Duurzame consumptie en productie zijn erop gericht “meer en beter te doen met minder”.

Duurzame consumptie en productie zijn erop gericht “meer en beter te doen met minder”.

Ontdek onze initiatieven
Klimaatactie

Klimaatactie

De strijd tegen de opwarming van de aarde is niet meer los te koppelen van duurzame ontwikkeling.

De strijd tegen de opwarming van de aarde is niet meer los te koppelen van duurzame ontwikkeling…

Ontdek onze initiatieven
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Inclusieve partnerschappen zijn nodig voor een succesvol duurzaam ontwikkelingsprogramma. Deze samenwerkingen gebaseerd op principes en waarden, een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke doelstellingen die de mensen en de planeet centraal…

Inclusieve partnerschappen zijn nodig voor een succesvol duurzaam ontwikkelingsprogramma. Deze…

Ontdek onze initiatieven