Terug Onze initiatieven

Ecozone


Terwijl de technologische evolutie en de coronapandemie de groei van de post- en e-commercesector aanwakkerden, openden bpostgroup en de stad Mechelen de eerste stedelijke CO2-uitstootvrije zone voor de levering van pakjes en brieven. Een duurzaam initiatief dat de klantentevredenheid, de luchtkwaliteit en de innovatie bevordert. 

Industrie, innovatie en infrastructuur
Dit doel komt overeen met de SDGs van de VN inzake klimaatactie
Lees meer op UN.org Meer lezen
Duurzame steden en gemeenschappen
Dit doel komt overeen met de SDGs van de VN inzake klimaatactie
Lees meer op UN.org Meer lezen
Klimaatactie
Dit doel komt overeen met de SDGs van de VN inzake klimaatactie
Lees meer op UN.org Meer lezen
EcoZone

2800, de eerste ecologisch verantwoorde postcode

Wat in de zomer van 2019 begon als een proefproject, is een Belgische primeur geworden. bpost bezorgt nu pakjes en brieven in de stad Mechelen, aangeduid met postcode 2800, zonder enige koolstofuitstoot. Deze ambitie werd waargemaakt door het opzetten van een hybride netwerk dat een vloot auto’s combineert met fietsen en elektrische cargofietsen, 7 postpunten en het lokale postkantoor, en de installatie van pakjesautomaten op 49 strategische plaatsen in de stad die 24/7 open zijn. De bedoeling van dit alles is om de Mechelaars ertoe aan te zetten om naar een nabijgelegen pakjesautomaat te wandelen of te fietsen om hun pakjes op te halen. 

Een ambitie die vruchten afwerpt

De samenwerking tussen bpostgroup en de stad Mechelen werd opgezet in het kader van het EU-project Surflogh (Smart Urban Freight LOGistics Hubs), dat gericht is op duurzame leveringen in de stad. Het was dan ook niet meer dan normaal dat de twee partners hun gezamenlijke ambitie wilden waarmaken, namelijk de uitstoot tegen 2030 verminderen.

 

De installatie van de Ecozone zal een concrete impact hebben op de CO²-uitstoot en op het aantal voertuigen in de stad, want experts denken dat in Mechelen 8 % van het verkeer in het centrum te maken heeft met mislukte leveringen aan huis. Een enquête door bpost toonde al positieve resultaten: 83 % van de Mechelaars gaat regelmatig te voet of met de fiets zijn pakjes ophalen. En twee derde van wie toch de wagen gebruikte, combineerde dat met een ander traject zoals dat naar de supermarkt, de school of het werk.  

 

Aangezien meer en meer steden en gemeenten verantwoorde maatregelen nemen (zoals nul uitstoot en voetgangerszones, verkeerbeheersplannen en steun voor de circulaire economie), wil bpost zijn bereik uitbreiden en inzetten op de trend van duurzame partnerschappen om de luchtkwaliteit en de levenskwaliteit in de binnenstad van verschillende andere Belgische steden te verbeteren.