Terug Investeerders

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

Gewone Algemene Vergadering – 8 mei 2024

De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt haar aandeelhouders uit om de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen, die zal plaatsvinden op woensdag 8 mei 2024 om 10u (Belgische tijd) in het BluePoint Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België).

Personen die de Vergadering bijwonen, worden verzocht om aanwezig te zijn om 9 uur (Belgische tijd) om de toelatingsformaliteiten te vervullen.

Aandeelhouders kunnen er ook voor kiezen om bij volmacht deel te nemen of vooraf te stemmen per brief.

 

Op de datum van de publicatie van de oproeping, wordt het kapitaal van bpost NV vertegenwoordigd door 200.000.944 aandelen, waarvan 200.000.944 aandelen stemgerechtigd zijn.

 

Gelieve het volledige persbericht hier te vinden.

 

Notulen van de Gewone algemene vergadering van…
Notulen van de Gewone algemene vergadering van…
Oproeping
Oproeping
Agenda
Agenda
Formulier ter bevestiging van deelname
Formulier ter bevestiging van deelname
Volmachtformulier
Volmachtformulier
Formulier om te stemmen per brief
Formulier om te stemmen per brief
Plan locatie
Plan locatie
Enkelvoudige jaarrekening bpost NV
Enkelvoudige jaarrekening bpost NV
Geconsolideerde jaarrekening bpostgroup
Geconsolideerde jaarrekening bpostgroup
Corporate Governance Verklaring en Bezoldigingsverslag
Corporate Governance Verklaring en…

Blijf op de hoogte


Blijf op de hoogte van gebeurtenissen, investor relations informatie en persberichten met onze email updates