Terug Duurzaamheidsbeheer

Stakeholder engagement

Wij betrekken en engageren stakeholders op alle niveaus van het bedrijf. Wij identificeren de stakeholders en hun verwachtingen via bestaande benaderingen en processen: enquêtes, forums, sociale dialoog, evaluatie van leverancierscontracten, feedback van klanten (inclusief sociale netwerken), rondetafelgesprekken. Het onderstaande overzicht bevat de lijst van stakeholders en beschrijft hoe wij met hen omgaan.

Stakeholderbeleid

Ngo/Partners

NGOs/Partners

bpostgroup wisselt de beste werkwijzen op het vlak van duurzame ontwikkeling uit en zet zich met zijn partners in voor verschillende thema’s.

Behandelde onderwerpen
 • Groen wagenpark
 • Groene gebouwen
 • Ethiek en diversiteit
 • Sociaal engagement
 • Afvalbeheer

Leveranciers

Suppliers

bpostgroup voert een studie uit bij zijn voornaamste leveranciers om hun visie en hun resultaten op het gebied van duurzaamheid beter te begrijpen (Ecovadis-methodologie).

Behandelde onderwerpen
 • Continuïteit van onze activiteiten
 • Ethiek en diversiteit
 • Groen wagenpark
 • Verantwoorde producten en diensten
 • Duurzaam aankoopbeleid

Medewerkers/Vakbonden

bpostgroup engageert zich ten aanzien van zijn medewerkers door jaarlijks hun welzijn en engagement te meten en door communicatie- en sensibiliseringsacties rond duurzaamheidsthema's te organiseren. Maandelijks wordt ook overleg gepleegd met de sociale partners om veranderingsprojecten en initiatieven die van invloed zijn op het welzijn op het werk uit te voeren en op te volgen.

Behandelde onderwerpen
 • Continuïteit van onze activiteiten
 • Tevredenheid en engagement van het personeel
 • Gezondheid en veiligheid van het personeel
 • Ethiek en diversiteit
 • Sociale dialoog
 • Opleiding van het personeel en talentontwikkeling

Klanten

Customers

bpostgroup zet zich in voor zijn klanten via jaarlijkse tevredenheidsenquêtes, een contactpunt voor de klantendienst en een actieve aanwezigheid op sociale netwerken en op zijn website.

Behandelde onderwerpen
 • Klantentevredenheid
 • Groen wagenpark
 • Gezondheid en veiligheid van het personeel
 • Duurzaam aankoopbeleid
 • Verantwoorde producten en diensten

Aandeelhouders en investeerders

Shareholders and investors

bpostgroup zet zich in voor zijn aandeelhouders en investeerders via jaarlijkse algemene vergaderingen, driemaandelijkse mededelingen over de resultaten van de groep, een Capital Markets Day en een contactpunt voor relaties met investeerders.

Behandelde onderwerpen
 • Continuïteit van onze activiteiten
 • Klantentevredenheid
 • Opleiding van het personeel en ontwikkeling van de talenten

Overheid

Authorities

bpostgroup heeft regelmatig contact met de regeringen en de lokale overheden om hen op de hoogte te brengen van de plannen van het bedrijf.

Behandelde onderwerpen
 • Groene gebouwen (Brussels EPB-certificaat, energieprestaties van de gebouwen)
 • Groen wagenpark (elektrische wagens)
 • Sociaal engagement
 • Sociale dialoog
 • Opleiding van het personeel en talentontwikkeling