Terug Duurzaamheid

Duurzaamheidsbeheer

Onze beheerstructuur op het vlak van duurzame ontwikkeling is geïntegreerd in de bestaande structuren en organisatorische werking teneinde duurzaamheid volledig te integreren in de dagelijkse operationele processen van bpostgroup.

Banner image

ESG-comité


In overeenstemming met Artikel 18, §3 van het Statuut heeft de Raad van Bestuur van bpost een comité opgericht rond milieukwesties, sociale kwesties en bestuurskwesties (het "ESG-comité"). Het ESG-comité adviseert de Raad hoofdzakelijk over zaken met betrekking tot de ESG-strategie en -activiteiten van bpost, waaronder de voorbereiding en uitvoering van ESG-initiatieven en de ondersteuning van de groep bij het ontwikkelen van een positie als wereldleider op het gebied van ESG-prestaties. Het zal elk kwartaal de vooruitgang en de initiatieven controleren en bespreken.

Leiderschap

Mensen


De directeur van human resources ziet toe op het welzijn van onze medewerkers en beoordeelt hoe we het doen op vlak van diversiteit, ethiek, opleiding, gezondheid en veiligheid.

bpost België stelde een preventiedirecteur aan om de gezondheid en veiligheid in het oog te houden, met de steun van de regionale en nationale preventieverantwoordelijken. Naast de preventieverantwoordelijken, zorgen de projectleiders voor de lancering, evaluatie en opvolging van veiligheidsprojecten, organiseren ze preventievergaderingen met het personeel en opleidingen over verkeersveiligheid, campagnes en communicatie-acties over veiligheid.

De gegevens en resultaten van human ressources op het vlak van duurzaamheid worden elk jaar geëvalueerd door de stuurgroep

Meer over Mensen

Planeet


Het departement Energie en Milieu beheert de gebouwen en het afval van bpost België. Het monitort de groene energievoorziening, coördineert de jaarlijkse energie-audit teneinde energiebesparingsmogelijkheden vast te stellen (CVC, vervanging van verlichting, isolering) en organiseert het afvalbeheer op basis van de beste praktijken (recyclage en valorisering).

Het departement Fleet Management van bpost België beheert de infrastructuur van het wagenpark en de R&D om groene oplossingen in te voeren voor het wagenpark.

De twee departementen leggen hun jaarlijkse doelstellingen vast en de internationale verantwoordelijke voor duurzaamheid evalueert of deze doelstellingen overeenkomen met de wereldwijde ambities om de CO2-uitstoot te verminderen.

Meer over Planeet

Nabijheid


De directeur van de aankopen (Head of Procurement) van bpost België houdt zich bezig met maatschappelijke en milieu-uitdagingen vóór de aanvoerketen. Hij legt ook interne doelstellingen vast in lijn met onze duurzaamheidsambities (in samenwerking met de internationale verantwoordelijke voor duurzaamheid). Bij de aankoopdienst werkt ook een aankoopmanager die instaat voor de initiatieven en doelstellingen.

De initiatieven om de gemeenschap te sensibiliseren hebben hun eigen manager, die meestal afhangt van de directeur public relations.

Elk project voor Star4U wordt geëvalueerd door een onafhankelijke jury, bestaande uit personeelsleden van bpost en externe experts. De jury evalueert of de projecten conform de waarden van het bedrijf zijn en of ze rekening houden met criteria zoals diversiteit, duurzame ontwikkeling en aandacht voor het individu. De Koning Boudewijnstichting beheert het Fonds voor Alfabetisering van bpost.

Het is onze ambitie om onze entiteiten in een soortgelijk proces van verankering van duurzaamheid (cultuur en procedures) te integreren. De beste praktijken kunnen worden geregistreerd en gedeeld binnen de bpostgroup.

Meer over Nabijheid