Terug Duurzaamheid

Duurzaamheidsbeheer

Onze beheerstructuur op het vlak van duurzame ontwikkeling is geïntegreerd in de bestaande structuren en organisatorische werking teneinde duurzaamheid volledig te integreren in de dagelijkse operationele processen van bpostgroup.

Banner image

ESG-comité


Overeenkomstig Artikel 18, §3 van de statuten heeft de Raad van bpost een Comité voor milieu, sociale zaken en bestuur (het 'ESG Committee') opgericht. Het ESG Committee adviseert de Raad voornamelijk over aangelegenheden met betrekking tot de ESG-strategie en -activiteiten van bpost, met inbegrip van de voorbereiding en implementatie van ESG-initiatieven en de ondersteuning van de groep bij het uitbouwen van een positie als wereldleider op het vlak van ESG-prestaties. Elk kwartaal monitoren en bespreken ze de voortgang en de initiatieven.

- Raad van Bestuur, bijgestaan door het ESG-comité

Als het ultieme besluitvormingsorgaan van het bedrijf ziet de Raad van Bestuur toe op alle ESG-verantwoordelijkheden, waaronder goedkeuring van ESG-strategieën en beoordeling van ESG-prestaties.

- Chief Strategy and Transformation Officer, bijgestaan door het Group Sustainability-team

Verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van alle ESG-aangelegenheden, waaronder het identificeren van ESG-risico's en -kansen en de coördinatie van duurzaamheidsinitiatieven binnen de hele groep.

- ESG Squad Leaders & Target Owners

Verankerd in het hele bedrijf en verantwoordelijk voor coördinatie, implementatie en rapportering van ESG-kwesties en -initiatieven die relevant zijn voor business units

Leiderschap

Documenten