Terug Duurzaamheid

Duurzaamheidsbeheer

Onze beheerstructuur op het vlak van duurzame ontwikkeling is geïntegreerd in de bestaande structuren en organisatorische werking teneinde duurzaamheid volledig te integreren in de dagelijkse operationele processen van bpost group.

Banner image

Een stuurgroep aan het roer


Een stuurgroep (steering group) staat in voor de lancering en het toezicht van ons programma voor duurzame ontwikkeling. Deze groep is samengesteld uit diverse functies, zoals de CEO, de financieel directeur (CFO), de directeur van human resources (CHRO), public affairs, vertegenwoordigers van de operationele eenheden en de internationale verantwoordelijke voor duurzaamheid.

De CEO, CFO en CHRO hebben de eindverantwoordelijkheid over het toezicht en peterschap van de projecten en initiatieven rond duurzaamheid. De duurzaamheidscriteria worden ook opgenomen in de individuele evaluatie van de CEO en worden door verschillende vertegenwoordigers van de operationele eenheden uitgedragen in de rest van het bedrijf.

De internationale verantwoordelijke voor duurzaamheid coördineert en consolideert het duurzaamheidsprogramma dat door de volgende mensen en departementen wordt uitgevoerd.

Mensen


De directeur van human resources ziet toe op het welzijn van onze medewerkers en beoordeelt hoe we het doen op vlak van diversiteit, ethiek, opleiding, gezondheid en veiligheid.

bpost België stelde een preventiedirecteur aan om de gezondheid en veiligheid in het oog te houden, met de steun van de regionale en nationale preventieverantwoordelijken. Naast de preventieverantwoordelijken, zorgen de projectleiders voor de lancering, evaluatie en opvolging van veiligheidsprojecten, organiseren ze preventievergaderingen met het personeel en opleidingen over verkeersveiligheid, campagnes en communicatie-acties over veiligheid.

De gegevens en resultaten van human ressources op het vlak van duurzaamheid worden elk jaar geëvalueerd door de stuurgroep

Meer over Mensen

Planeet


Het departement Energie en Milieu beheert de gebouwen en het afval van bpost België. Het monitort de groene energievoorziening, coördineert de jaarlijkse energie-audit teneinde energiebesparingsmogelijkheden vast te stellen (CVC, vervanging van verlichting, isolering) en organiseert het afvalbeheer op basis van de beste praktijken (recyclage en valorisering).

Het departement Fleet Management van bpost België beheert de infrastructuur van het wagenpark en de R&D om groene oplossingen in te voeren voor het wagenpark.

De twee departementen leggen hun jaarlijkse doelstellingen vast en de internationale verantwoordelijke voor duurzaamheid evalueert of deze doelstellingen overeenkomen met de wereldwijde ambities om de CO2-uitstoot te verminderen.

Meer over Planeet

Nabijheid


De directeur van de aankopen (Head of Procurement) van bpost België houdt zich bezig met maatschappelijke en milieu-uitdagingen vóór de aanvoerketen. Hij legt ook interne doelstellingen vast in lijn met onze duurzaamheidsambities (in samenwerking met de internationale verantwoordelijke voor duurzaamheid). Bij de aankoopdienst werkt ook een aankoopmanager die instaat voor de initiatieven en doelstellingen.

De initiatieven om de gemeenschap te sensibiliseren hebben hun eigen manager, die meestal afhangt van de directeur public relations.

Elk project voor Star4U wordt geëvalueerd door een onafhankelijke jury, bestaande uit personeelsleden van bpost en externe experts. De jury evalueert of de projecten conform de waarden van het bedrijf zijn en of ze rekening houden met criteria zoals diversiteit, duurzame ontwikkeling en aandacht voor het individu. De Koning Boudewijnstichting beheert het Fonds voor Alfabetisering van bpost.

Het is onze ambitie om onze entiteiten in een soortgelijk proces van verankering van duurzaamheid (cultuur en procedures) te integreren. De beste praktijken kunnen worden geregistreerd en gedeeld binnen de bpost-group.

Meer over Nabijheid